За нас

Ако искате да знаете всичко, което се случва във вашата фирма, да имате непрекъснат контрол върху процесите и ресурсите в нея, да планирате данъците, финансиите и паричните потоци, да сте сигурни, че всички документи се подават в законоустановения срок попълнени правилно и да получите коректен отговор на вашите въпроси на разбираем за Вас език, то тогава се свържете с нас. Ние предлагаме счетоводни услуги в удобно за Вас време съобразени с всички нормативни актове на адекватни цени.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ОТ НАС?

  • Счетоводни услуги и лесна комуникация
  • Професионализъм, компетентност, доверие и надеждност
  • Консултации и адекватни решения по всички въпроси възникнали в процес на работа
  • Kоректност, което да гарантира за Вас спокойствието, да вземате правилни бизнес решения
  • Пълна и точна информация за Вашето текущо счетоводно състояние към всеки момент и справки по съгласувани с Вас критерии
  • Изготвяне на баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за паричния поток към всеки момент, когато това Ви е необходимо
  • Анализ на финансовото състояние на фирмата и консултации за оптимално данъчно облагане
  • Изготвяне на досиетата на Вашия персонал, ведомост за заплати, декларации 1 и 6, уведомления по чл. 62, ал. 5 от КТ, трудови книжки и всички документи свързани с персонала
  • Издаване, попълване и заверка на осигурителни книжки
  • Данъчна защита
 

Нашите клиенти за нас

Перфектно изпълнение, точност, комуникация, доверие, надеждност ... И всичко това на едно място! Така се представи за мен счетоводна...

Анна Колева Иванова - търговски сътрудник в “УниКредит Булбанк” АД, гр. София

Възложих заверката на осигурителната си книжка за осигурителен стаж и доход от НОИ на счетоводна къща “Фантакс” ЕООД и бях...

Д. Димов – адвокат, гр. София

Прочети всички »


Въпроси и отговори

С новата редакция на чл. 3, ал. 5 е изменен реда за подаване на декларации обр. № 1, 3 и 5 за коригиране или заличаване на данни....

Прочети всички »